Dotace

Český minigolfový svaz pravidelně podporuje Mnisterstvo školství máldeže a tělovýchovy. V roce 2017 byl Český minigolfový svaz podpořen ministerstvem v dotačních programech V (činnost sportovních svazů) a X (projekty pro sportování veřejnosti). 
 
 
ČMGS tímto děkuje za přidělení finančních prostředků.