Dopis předsedovi NSA

09.10.2022 11:44

Prezident ČMGS zaslal dne 7. října 2022 dopis adresovaný přesedovi Národní sportovní agentury Filipu Neusserovi, ve kterém vyjádřil nespokojenost s prací Národní sportovní agentury v oblasti rozdělování dotací sportovním svazům. Kroky, které Národní sportovní agentura činí, fakticky vedou k systematické likvidaci menších sportovních svazů.

 

Plné znění dopisu zde.