Antidoping

Sport je obvykle spojován s kladnými hodnotami působení na člověka, který se této činnosti věnuje. Sportování je zdrojem zábavy, uspokojování zájmů vítězit, překonávat soupeře, být v kolektivu přátel stejných zájmů, ale může být i zdrojem obživy a profesionálního uplatnění. Tyto, dá se říci, pozitivní hodnoty najdou však své naplnění pouze tehdy, provozuje-li se sport podle pravidel s úctou a respektem k soupeři, prostě v duchu fair-play.

To, že tomu tak vždy ve sportu není, plyne často z přeceňováním významu vítězství, které je jediné považováno za úspěch. Takovéto hodnocení sportovních výsledků nabádá k porušování principů čestného soupeření včetně užívání dopingových prostředků. Avšak doping neposkytuje záchranu, berličku, která sportovci pomůže nalézt cestu k vítězství a sportovní slávě. Jen se za překonání vlastních nedostatků a limitů své výkonnosti uchyluje k podvodu a to nejen na soupeřích, ale vlastně i na sobě samém.

 

Převzato z webových stránek Antodopingového výboru ČR