Novinky

4.GP

04.07.2021 17:00
Jednotlivci všech kategorií do 2 VT včetně, bez limitu bodů. Dále dle zásad pro nepřímý postup (zveřejněno na svazovém webu) a hráčů na soupiskách Extraligových družstev pro rok 2020/2021, kteří nesplňují výše uvedená kritéria. Pořadatelem 4. GP je klub DG Fortuna Radotín. Turnaj se bude konat v...

Výsledky, rozpisy, zprávy rozhodčího

21.06.2021 17:15
Výsledky 3. Open a KP Ostrava 2021 (neoficiální) + zprávy rozhodčího Výsledky KP Start Brno 2021 (neoficiální) + zpráva rozhodčího Výsledky KP Hradec Králové 2021 (oficiální) Výsledky 2. Open Hradec Králové 2021 (oficiální) Rozpis MČR Cheb 2021 Rozpis 4. GP Radotín 2021 Výsledky 3. MT Příbor 2021...

OMEZENÍ NA TURNAJÍCH

03.06.2021 18:38
V návaznosti na Mimořádné opatření se upravují podmínky účasti na turnajích (viz přílohy) V příloze jsou informace pro pořadatele turnajů, kluby i hráče. Kluby musí informovat své hráče o omezeních na turnajích. Informace bude i na svazových stránkách Informujte  prosím své členy. Pokud...

Hostování

13.05.2021 10:58
Pro hráče, za které klub zaplatil hostovací poplatek od 1.1.2021 do 31.7.2021, prezidium stejně jako loni schválilo možnost hostování na následujícího půl roku (1.8.2021 - 31.12.2021) bez poplatku. Podmínkou je zaslání platného hostovacího lístku v následujícím hostovacím termínu se všemi...

Turnaj GP

01.05.2021 09:04
Protože se změnily podmínky konání GP, klub MGC Jedovnice rezignoval na konání neligového GP v termínu 5.7.2021. Klub, který by měl zájem uspořádat v tomto termínu neligové GP, ať napíší žádost o přidělení turnaje na mail stk@cmgs.cz. Žádost poslat do 13.5.2021 (včetně). Do 20.5.2021 (včetně)...

Zápis z jednání prezídia č. 1/2021

28.04.2021 14:55
Zápis z jednání prezídia za období leden až březen 2021 neleznete zde.

Náhradní řešení 2021

23.04.2021 17:43
STK navrhlo náhradní řešení pro rok 2021 a bylo prezidiem schváleno. Samozřejmě pro start sezony, plánovaný na 1.6. je nutná příznivá epidemiologická situace, která umožní obnovení aktivit ČMGS v co největší míře. Náhradní řešení pokrývá všechny důležité oblasti činností ČMGS a prakticky kopíruje...

STK - informace o turnajích

28.03.2021 22:49
Prezídium ČMGS schválilo rozhodnutí komise STK, kterým se ruší tyto turnaje (možné přesunutí jako neligových): 1. GP MGC 90 Brno (18. dubna 2021) 1. BT Radotín a 1. MT Bystřice p.H. (25. dubna 2021) Komise STK zrušila tyto turnaje (možné přesunutí dle oblastních vedoucích): 1. a 2. Open Bystřice...

Zápis z jednání prezídia č. 4/2020

17.03.2021 09:47
Zápis z jednání prezídia za období říjen - prosince 2020 naleznete zde.

Nový člen ČMGS (AG EAgles Brno)

13.03.2021 15:53
Dne 9. března 2021 schválilo prezídium ČMGS přijetí spolku AG EAgles Brno, z.s. za člena ČMGS. Slavnostní přijetí spolku proběhne na nejbližší konferenci ČMGS.   Více informací o spolku zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1109251&typ=PLATNY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>