Dotace 2016

19.10.2015 08:39

„ Od 6.10.2015 byly na stránkách ČMGS zveřejněny informace o možnostech dotací pro sport ze strany MŠMT na rok 2016. Bohužel se o tuto problematiku

zajímaly pouze 3 kluby. Je to smutná statistika v situaci, kdy si téměř všichni na konferenci stěžují, že potřebují peníze např. na financování provozu a údržby

minigolfových areálů. Pokud kluby nebudou připraveny a nepůjdou těmto výzvám naproti, nikdy nic nebudou mít. Prezidium se rozhodlo vytvořit jednoduché

podklady pro kluby tak, aby bylo možno po vyplnění a zaslání příloh /nájemní smlouvy nebo výpis s KN a výpis z veřejného rejstříku/ ještě do pátku 23.10.2015

zaslat podklady tak, aby ČMGS mohlo podat žádost na MŠMT za všechny aktivní kluby v ČMGS, které budou splňovat kritéria žádosti.

V materiálech je ještě jeden zajímavý „Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech“, ale ten se týká pouze klubů, které registrují 20 a více mládeže

do 18 roků –možná by to mohla být výzva pro kluby do budoucna.

 

Aleš Vítek- viceprezident ČMGS“  

 

podklady ke stažení:
Podklady pro žádost vzor.xlsx (14,3 kB)
Program IV - žádost údržba a provoz vzor.docx (25,7 kB)