DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST PRO ROK 2012

03.09.2011 14:00

 

         V souvislosti s financováním sportu v ČR, vznikají nové podmínky pro žádosti o dotace na sportovní činnost pro rok 2012. Zásady „Státní podpory sportu pro rok 2012“ si můžete stáhnout  ZDE .  Jedná se o neinvestiční dotace pro sportovní reprezentace ve dvou programech a dotace pro všeobecnou sportovní činnost ve třech programech – žádost MŠMT ZDE. Dále potom je možno požádat o investiční dotaci na podpora materiálně technické základny sportu - žádost MŠMT ZDE.

         Požadavky na finanční podporu od MŠMT dle výše uvedených programů předkládají kluby prostřednictvím celostátních svazů a ty přímo nebo prostřednictvím servisních organizací (např. ČSTV) přímo na MŠMT.  Požadavky celostátních svazů se předkládají přímo nebo prostřednictvím servisních organizací také přímo na MŠMT.  Žadatel o finanční podporu musí vést podvojné účetnictví a to i klub, který žádá prostřednictvím celostátního svazu.

         Termíny pro podání žádostí jsou dva, na program I-II do 30.11.2011 a na program III-V do 30.9.2011. Žádost na podporu materiálně technické základny sportu do 30.9.2011.

         Na základě výše uvedených skutečností žádáme kluby, které mají zájem o dotaci, aby požádaly písemně (vyplněné žádosti MŠMT  k rukám sekretáře ČMGS) nejpozději do 15.9.2011, případně pro programy I-II do 31.10.2011/.

 

Za prezidium  ČMGS Aleš Vítek – viceprezident ČMGS