GP / BT / Open SK Tempo Praha

14.04.2018 23:59

Na žádost prezidenta klubu SK Tempo Praha Martina Ječného, o přesunutí místa pořádání jejich turnajů na jiné hřiště a zachování stejných dat.

STK souhlasí se změnou místa pořádání 1.GP (22.4.2018) / 2.BT (6.5.2018) / 3. Open (15.4.2018) z hřiště SK Tempo Praha (mg) na hřiště SK Oáza Praha (mtg)

Vít Gerža
STK ČMGS