Informace o stavu financí ČMGS a novém svazovém webu

31.03.2011 11:02

Vážení členové Českého minigolfového svazu,

dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním vývoji v oblasti financí pro ČMGS.

V uplynulých dnech jsem se zúčastnil schůze na Ministerstvu průmyslu a obchodu týkající se aktuálních otázek financování sportu v ČR a jednání ČSTV před blížící se Valnou hromadou ČSTV. Zároveň každým dnem získávám další ifnormace o vývoji možných příjmů pro sportovní svazy, ať už ze společnosti Sazka nebo Ministerstva financí ČR. Aleš Vítek se pak sešel s dosavadním prezidentem ČMGS, Radkem Doleželem, aby se detailněji seznámil s aktuálním stavem financí ČMGS.

Na základě výše uvedených schůzek a jednání jsme zjistili, že aktuální finanční situace ČMGS je komplikovanější, než nám bylo doposud známo. Detailně budeme tyto otázky probírat na první schůzi nového Prezidia ČMGS, v neděli 3. dubna v Brně. Následně budeme členy ČMGS na tomto místě informovat o aktuální situaci a možnostech dalšího řešení.

S tímto je spojen i vývoj jednání ohledně nové smlouvy s poskytovatelem webových služeb. V danou chvíli není v možnostech ČMGS uzavřít jakoukoliv novou smlouvu s poskytovatelem webových služeb. I tento bod je na programu jednání první schůze Prezidia ČMGS.

Můžeme nicméně informovat, že ať už bude vývoj okolo nového svazového webu jakýkoliv, oficiální svazový web bude fungovat na doméně ve vlastnictví ČMGS, tedy www.minigolf-sport.cz.

O závěrech schůze Prezidia ČMGS Vás budeme neprodleně informovat.

 

Za Prezidium ČMGS

Tomáš Navrátil