Informace prezidia o stavu financí ČMGS

16.04.2011 07:01

Vážení zástupci klubů,

dne 6. dubna 2011 byl do emailových schránek předsedů klubů zaslán dokument Informace prezidia o stavu financí ČMGS.

Jedná se analýzu současného stavu financí ČMGS na základě všech dostupných informací, včetně těch, které nebyly na Konferenci ČMGS 2011 známy. Jelikož se jedná o velmi důležitou a zároveň interní informaci ČMGS, provedli jsme zveřejnění prostřednictvím emailové komunikace.

Žádáme všechny předsedy klubů, aby důkladně informovali své členy. Zároveň řadové členy prosíme, aby se aktivně u svých přesedů klubů informovali. Všichni jsou pak vítáni k reakci na tento dokument.

Věříme, že informace v dokumentu uvedené více ozřejmí nedávno provedené kroky prezida ČMGS, jakož i kroky plánované.

 

Tomáš Navrátil

prezident ČMGS