Informace ze schůze STK WMF

11.04.2013 12:33

2. - 3. února 2013 se konala ve Vergiate schůze STK WMF.

Michal Šlapák pro vás připravil informativní překlad nejdůležitějších bodů.

Kompletní oficiální dokument naleznete na stránkách WMF.

 

-----------------

3. „ohlasy“ z mistrovství 2012

ME 2012 Porto

Řešena stížnost dánské federace, kdy bylo povoleno rozhodčími dělat větrné zábrany vlastními těly. Toto rozhodnutí bylo uděláno až v průběhu posledního kola družstev (z důvodu špatných podmínek a rizika nedohrání všech kol) a bylo umožněno až když někteří hráči (družstva) měli dohráno. Jury turnaje protest Dánů zamítla.

STK postup rozhodčích na ME uznala za správný.

ME seniorů Rozemai

Zde sice žádná oficiální stížnost neproběhla, ale je třeba si vzít ponaučení z nedostatků při organizaci turnaje, zejména chybné rozdělení hráčů do KO

MS juniorů Bad Münder

Mistrovství proběhlo v naprostém pořádku, chváleno z jiných federací za organizaci

Mistrovství Asie

Stížnost Švýcarů na účast několika „jejich“ hráčů, kteří při tom nejsou členy jejich federace…
Nutno důsledněji prověřovat registraci jednotlivých hráčů.

3.5 Kompetence ředitele turnaje a hlavního rozhodčího

Pasi Aho prověří pravidla, zda je v článku 2.3.16.9 vše popsáno vzhledem k hlavnímu rozhodčímu. Martin Tománek připraví neoficiální „manuál s povinnostmi“ pro ředitele turnajů

 

4. mezinárodní mistrovství + EuropaCupy v příštích letech:

2013:     dospěli                                MS Bad Münder (Německo)
                junioři                  ME Portel (Portugalsko)
                senioři                 ME Appelscha (Nizozemí)
                ECup                     Holešov (ČR)

2014:     dospělí                ME Neutraubling (Německo)
                junioři                  MS Lahti (Finsko)
                senioři                 ME Murnau (Německo)
                ECup                     Schriesheim (Německo)

2015:     dospělí                MS Lahti (Finsko)
                junioři                  ???
                senioři                 ME Askim (Švédsko)
                ECup                     Appelscha (Nizozemí)

2016      dospělí                ???
                junioři                  ???
                senioři                 ME Lahti (Finsko)
                ECup                     ???

Pozn. v Lahti nejsou plánovány NationsCupy, možná budou jen mezinárodní turnaje

V roce 2016 „kolize“ mistrovství s OH v Riu, obdobně jako v roce 2012 nebude mít vliv na termíny jednotlivých šampionátů

5. Nastavení mistrovství

STK se dohodla, že jakékoliv „zkracování“ turnaje proběhne vždy na základě rozhodnutí jury turnaje (doposud aplikováno automatické krácení dané v pozvánkách na mistrovství). Platnost od roku 2013.

STK se dohodla, že pro KO systém, kdy nastupuje 16 dvojic proti sobě, budou na těžším hřišti (beton, filz) jako začínající dráhy vybrány dráhy 2-9. První dráha zůstane volná z důvodu plynulejšího přechodu mezi hřišti (aby se nečekalo…)

STK podpořila návrh „komise pro mládež“, aby Nations Cupy juniorů probíhaly jako turnaje do 23-let. Očekává se vyšší účast na těchto turnajích (teď je velmi tristní…). Doporučení STK bude předneseno na prezidiu WMF.

STK též podpořila návrh na snížení požadavků na organizátory juniorských NC z důvodů současných vysokých nákladů.

10. mezinárodní rozhodčí

Tomáš Navrátil bude (byl) kontaktován jako jeden z kandidátů na mezinárodního rozhodčího.

Předpokládá se týden před termínem MS v Bad Münderu workshop pro mezinárodní rozhodčí.
(předpokládá se využití švédských, německých ale i českých podkladů pro školení rozhodčích)

11. vybavení pro mistrovství

STK podpořila nákup triček pro rozhodčí (náklad WMF)

12. zapisování výsledků přes mobily

Problém při 2 hráčích stejných iniciálů ve skupině (zřejmě při opravě od rozhodčího pro orientaci…)
Problém při KO, kdy souboj není rozhodnut do 18 jamek, software neumožňuje pokračovat

Oba problémy budou předány na dodavatele softwaru.

Na všech mistrovstvích 2013 bude použito zapisování přes mobiy.

13 pravidla

Článek 2.3.18.1 – trestné údery pro náhradníka v týmu

STK se domnívá, že trestné údery pro náhradníka by měly být započteny do celkového součtu týmu a navrhuje změnu v článku 2.3.18.2 (doplnění textu: trestné údery pro náhradníka se započítávají do skóre týmu)

STK dále navrhuje zařazení nových článků do pravidel kde:
Při porušení pravidla, kdy je hráno nepovoleným míčkem/holí, se dráha musí hrát znovu, s tím že původní údery se počítají.
Dále pak porušení tohoto pravidla bude trestáno jako B + 2.

Pasi Aho uvedené přednese jako návrh na konferenci 2013.

Článek 2.3.15.1 – střídání po nominaci před turnajem

Pravidlo nebude měněno z důvodu možného zneužití

Článek 2.3.8.8 – chybějící definice překročení míčku pomocné linie

STK navrhuje doplnit do článku větu obdobně jako je tomu u hraniční linie, tedy:
Míč překročil pomocnou linii v případě, že jí překročil svým bodem dotyku.

Článek 2.3.13.1 a 2.3.13.3 – používání elektronických zařízení

STK souhlasí s návrhem na úpravu tohoto článku, že budou moci být využita elektronická zařízení. Pasi Aho připraví přesné znění tohoto článku na konferenci 2013

15 pravidla beton

Revize tohoto článku pravidel bude do konference 2015.

STK odmítla návrh na posunutí hraniční čáry na drahách 5, 12, 13, 14 o 5 cm za překážku směrem ke kruhu, tak aby v případě, kdy se míč bude vracet směrem k základnímu poli a narazí na tuto překážku a odrazí se zpět směr kruh vždy překročí hraniční linii (v tom případě by musel být míček vždy zastaven). Tak jak jsou teď někde namalovány čáry je umožněn tento odraz zpět…
STK ale připraví nákres do pravidel, jak řešit uvedené situace jednotně…

16 pravidla miniatur

STK přijímá návrh na vyřazení dráhy 10 (příčky – zrcadlově opačné rozložení). Netřeba zvlášť specifikovat jako dráhu. Tuto variantu umožňuje pravidlo 2.5.5

STK souhlasí s návrhem na doplnění u dráhy 3 (ledvina), kdy za slova vpravo vedle překážky se dodá věta (v případě zrcadlově opačně položené překážky vlevo)

STK souhlasí s návrhem na zrušení věty u dráhy 3 (ledvina): „Pokud míč při cestě zpět překročí hraniční linii, může být zastaven ještě za pohybu“. Uvedené je řešeno ve všeobecných pravidlech.

STK přijímá s drobnou úpravou návrh na doplnění u dráhy 7 (koš),“U této dráhy není vyžadován rám  za nájezdem“

STK přijímá návrh na doplnění definice u dráhy 11 (labyrint), kdy při použití zrcadlově obrácené překážky je určen druhý „vstup“ zleva

STK doplní u definice dráhy 13 (klíny): Cílového prostoru je dosaženo v případě, že míček leží uvnitř „mísy“ (tzn. na dně mísy nebo na výplňovém materiálu)

17 pravidla filz

STK souhlasí s návrhem na doplnění u dráhy 25 (kříž) obdobně jako u dráhy 26 (úžina), kdy v případě, že se míč zastaví uvnitř překážky, není povinností překládat dozadu, ale může se hrát z místa kde míč zůstal stát.

19 homologace hřišť, definice překážky a „hrací plochy“

STK po dvouletých diskuzích dospěla k rozhodnutí, že není potřeba a ani možné popsat, co je „hrací plocha“ a co je překážka… Na místo toho, pokud je takováto definice opravdu nutná, navrhuje STK připravit seznam částí hrací plochy, které mohou být vyrobeny z jiného materiálu než je vyžadováno daným povrchem systému…

20 Schvalování turnajů na „dočasných“ hřištích

STK souhlasí s návrhem prezidia WMF o prodloužení platnosti možnosti konání turnajů na dočasných hřištích z jednoho na dva roky. Bude předloženo na konferenci 2013.

STK dále schvaluje změnu u prodlužování certifikátů. Aby se nemuselo hlídat přesné datum vypršení certifikátu, jednotné nastavení platnosti do posledního dne roku, kdy uběhly 3 roky od posledního prodloužení.

21 mezinárodní přestupy

Bude dán k dispozici formulář pro mezinárodní přestupy, který by měly národní federace vždy do 15 dnů zpracovat.

22 Nations Cupy

STK schvaluje, aby bylo v pravidlech zaneseno pro NC stejná pravidla jako pro mistrovství ohledně koučů, tedy 2 kouči na jeden národní tým na jeden povrch (dosud není stanoveno).

STK schvaluje, aby v jury mistrovství, NC mohli být zastoupeni koučové zúčastněných národů (v současném nastavení je velmi těžké poskládat jury a i finančně náročné). Tímto byl zamítnut návrh dánské federace, která požadovala pravý opak (tedy aby v jury nemohly být koučové)

23 mezinárodní žebříčky

STK schvaluje, aby prvně vydaný žebříček v roce pouze „akceptoval“ změny kategorií u hráčů a přebíral body z předchozího žebříčku.

Dosud docházelo ke škrtům 3 roky starých výsledků, což vedlo k velkým rozdílům mezi prvně vydaným žebříčkem v roce a posledně vydaným v roce minulém, ačkoliv v tomto mezidobí nebyl odehrán byť  jediný turnaj mající vliv na tento žebříček.

STK schvaluje změnu termínu druhé vydání žebříčku na 31.12. daného roku.

Podklady pro prezidium WMF:

  1. Otevřít juniorské NC pro hráče do 23-let
  2. Nastavení standardů pro ceremoniály na NC
  3. Zakoupení dresů pro rozhodčí na MS juniorů
  4. Rozhodnutí o změny v pravidlech u NC – pravidla 3.5
  5. Rozhodnutí o změny v pravidlech u mistrovství – pravidla 3.6

 

Podklady pro konferenci 2013

  1. Změny pravidel 2.3
  2. Změny pravidel 2.6 - miniatur
  3. Změny pravidel 2.7 - filz
  4. Změny pravidel 2.9 – certifikace hřišť