Informace

16.03.2012 10:35

 Informace o dotacích MŠMT na rok 2012 

V minulých dnech jsme obdrželi informaci, že ČMGS nezískal žádnou dotaci z MŠMT na sportovní činnost ani na činnost svazu pro rok 2012,stejně jako celá řada dalších menších sportovních svazů. Situace pro ČMGS je z tohoto pohledu téměř likvidační a do doby získání dalších informací prezidium významně omezuje nebo zastavuje úhradu veškerých rozpočtem plánovaných výdajů ČMGS s výjimkou svých závazků a nezbytných správních poplatků.

Aleš Vítek
viceprezident ČMGS