Konference ČMGS 2021 (mimořádná)

22.02.2021 13:43

Prosíme zástupce klubů, aby si zkontrolovali své emailové schránky. Vzhledem k neodkladnosti problému, který by vznikl vypršením funkčních období prezídia ČMGS a KRK ČMGS, aniž by byly zvoleny nové orgány, byla svolána konference ČMGS za účelem návrhu na změny stanov ČMGS, které by prodloužily funkční období prezídia ČMGS a KRK ČMGS o jeden rok. V emailu naleznete další informace, které potřebujete pro své rozhodnutí a hlasování.

 

V roce 2021 se rovněž uskuteční standardní konference, kde budou projednávány ostatní záležitosti, které spadají do působnosti konference ČMGS (např. schvalování hospodaření ČMGS za rok 2020, rozpočet ČMGS 2021 apod.)

 

prezídium ČMGS

 

HLASOVACÍ LÍSTEK.docx (14111)