Konference ČMGS - pozvánka, program

16.03.2013 08:00

Pozvánka na konferenci ČMGS

 

Vážení zástupci klubů,

 

zveme Vás na pravidelnou výroční konferenci ČMGS, která se uskuteční dne 16. března 2013 v 9 hodin ve Velkém Meziříčí – motel Jestřabec, dálniční sjezd 141. km – Velké Meziříčí západ (https://www.motel-jestrabec.cz/).

Níže předložený program konference reflektuje fakt, že prezidiu nebyly v 30denní lhůtě před konferencí předloženy žádné specifické body k projednání na konferenci. V souladu s Jednacím řádem však stále je možnost zařadit nové body na program konference, a to za předpokladu, že s tím vysloví souhlas tříčtvrtinová většina přítomných delegátů.

Žádáme o zodpovědný přístup zástupců členů ČMGS. Upozorňujeme, že konference je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina delegátů s hlasem rozhodujícím.

Stravování účastníkům nebude hrazeno. Bude nicméně na místě zajištěno dle aktuální nabídky restaurace.

Cestovné je hrazeno ve výši 0,8Kč/km na osobu.

 

Program konference

 1. Úvod
 2. Volba mandátové komise a pracovního předsednictva
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu konference
 5. Volba návrhové komise
 6. Informace o přijetí nových členů ČMGS a vyloučení neaktivních členů ČMGS v roce 2012.
 7. Kontrola Usnesení Konference 2012
 8. Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2012.
 9. Zpráva o hospodaření v roce 2012 a její schválení
 10. Zpráva STK 2012
 11. Zpráva KRK za rok 2012
 12. Volba prezidia na období 2013-2014
 13. Volba KRK na období 2013-2014
 14. Zpráva volební komise
 15. Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2013
 16. Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2013; schválení změn
 17. Návrh Termínové listiny na rok 2013
 18. Diskuse
 19. Usnesení z konference
 20. Závěr

 

Předpokládaný závěr konference v 18:00 hodin.

 

Za prezidium ČMGS

Tomáš Navrátil