Mimořádné opatření - přesunutí turnaje

11.03.2020 13:02

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vedoucí komise mládeže navrhnul, Sportovně technická komise ČMGS dostala na vědomí a Prezidium ČMGS schválilo, tato preventivní opatření:
1) všechny tréninky SA a SCM se od 11. 3. 2020 do 31. 3. 2020 ruší a vedoucí trenéři určí náhradní termíny těchto tréninků, tuto změnu oznámí hráčům, rodičům a sekretáři svazu k úpravě kalendáře ČMGS na webu;
2) celostátní turnaj mládeže Junior Trophy se po dohodě s provozovatelem minigolfové haly v Brně - Králově Poli přesouvá na termín 17. až 18. 10. 2020, přičemž nominace na Junior Cup Sportovních center mládeže bude vyhlášena aktuálně při zahájení 5. Grand prix Olomouc v sobotu 12. 9. 2020, na základě čehož se ruší nominace vyhlášená 8. 3. 2020;
3) původně plánovaný 7. oblastní turnaj Moravy-jih, který se měl uskutečnit v neděli 11. 10. 2020, se přesouvá na neděli 1. 11. 2020.

 

 

Ing. Ivan Doležel, za Komisi mládeže ČMGS a z pověření Prezidia ČMGS