Nový člen ČMGS (AG EAgles Brno)

13.03.2021 15:53

Dne 9. března 2021 schválilo prezídium ČMGS přijetí spolku AG EAgles Brno, z.s. za člena ČMGS. Slavnostní přijetí spolku proběhne na nejbližší konferenci ČMGS.

 

Více informací o spolku zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1109251&typ=PLATNY