Nový člen ČMGS (MGC ONE BRNO)

15.01.2021 11:31

Dne 21. prosince 2020 schválilo prezídium ČMGS přijetí spolku MINIGOLF CLUB ONE BRNO z.s. za člena ČMGS. Slavnostní přijetí spolku proběhne na nejbližší konferenci ČMGS.

 

Více informací o spolku zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1100586&typ=PLATNY