Obnovení provozu venkovních sportovišť od 7. dubna 2020 - AKTUALIZOVÁNO

20.04.2020 18:00

Minigofisté mohou opět začít trénovat na venkovních hřištích. Při splnění vzdálenosti nejméně 2 metrů od ostatních osob je možné trénovat bez roušky. Na hřišti je možné hrát i ve dvoučlenných skupinách, přičemž celkově může být přítomno i více osob za podmínky dodržení vzdálenosti 2 metrů. 

Ministerstvo zdravotnitctví ČR (MZDR) svým mimořádným opatřením vydaným 15. dubna 2020 i nadále vyloučuje ze zákazu volného pohybu osob sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

1) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
2) společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
3) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Na jednání 17. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci opatření proti šíření koronaviru a jejich postupného upřesňování usnesení č. 420, kterým vzala na vědomí doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jímž se, mimo jiné, opět doplňují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR. Jeho znění naleznete zde: https://www.cuscz.cz/files/2678MDY.pdf

 

Usnesení vlády (resp. mimořádné opatření MZDR) ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností.

 

Usnesení vlády ze dne 17. dubna s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro ostatní sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Z aktuálně platného Mimořádného opatření MZDR i nadále vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR. Nelze automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČUS zveřejnila právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR (aktuální od 7. dubna a i po 17. dubnu platné), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru.

Odkaz na právní výklad k mimořádnému opatření publikovaný Českou unií sportu (AKTUALIZOVÁNO): https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

Informace k mimořádnému opatření MZDR od Národní sportovní agentury: https://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/