Podpora sportovní činnosti klubům a startovné junioři

04.11.2020 15:03

Vážení zástupci klubů,

v souladu s materiálem schváleným konferencí Vás tímto vyzýváme k
zasílání žádostí o příspěvky na sportovní činnost, proplacení
startovného pro žáky a juniory a proplacení vložného za družstva žáků a
juniorů.

Prezídium konkretizovalo příspěvky na sportovní činnost takto: 350,- Kč
(pokud hráč odehrál více než 4 turnaje) a 220,-
Kč (zaplacena registrace a odehráno méně než 4 turnaje nebo žádný),

Žádost o 100% proplacení startovného pro žáky a juniory za turnaje v
roce 2020 je beze změn.

Formuláře žádostí jsou ZDE. Žádosti zašlete ve
stanoveném termínu na email viceprezident@cmgs.cz.

Žádost o proplacení vložného za družstva žáků a juniorů se podává volnou
formou rovněž na e-mail viceprezident@cmgs.cz.

Termín pro podávání žádostí se z 31. října 2020 mění na 15. listopadu
2020.