Povinné zveřejňování smluv (zákon č.340/2015 Sb.)

03.10.2017 17:59
Zákon o povinném zveřejňování soukromoprávních a dotačních smluv je účinný již od loňského července. Zavazuje smluvní strany ke zveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud hodnota plnění přesahuje 50 000 Kč bez DPH a pokud je jednou ze stran Česká republika, územní samosprávný celek (kraj, obec) a další subjekty (viz §2 odst. 1. cit.zák.). Předně ze zákona vyplývá, že by smlouva měla být zveřejněna státním subjektem. Pokud se tak nestane, měla by to učinit druhá smluvní strana (tj. klub). Od 1. 7. 2017 jsou totiž účinná sankční ustanovení, podle kterých smlouva, která nebude zveřejněna do tří měsíců od uzavření, pozbývá platnosti, a to od počátku. Nebude tedy možné na jejím základě např. platně poskytnout dotaci, případně již poskytnutá dotace bude muset být vrácena. Rovněž účinnost smlouvy bude vázána až na její povinné zveřejnění. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, aby si klub ohlídal, že k zveřejnění skutečně došlo. Registr smluv je dostupný na https://smlouvy.gov.cz. Další podrobnosti nalezente v tomto dokumentu. Infromace byla poslána i na emaily jednotlivých klubů.
 
Matěj Novák
sekretář ČMGS