Pozvánka na konferenci 2012

09.02.2012 21:50

Vážení zástupci klubů,

 

zveme Vás na pravidelnou výroční konferenci ČMGS, která se uskuteční dne 10. března 2012 v 9 hodin ve Velkém Meziříčí – motel Jestřabec, dálniční sjezd 141. km – Velké Meziříčí západ (https://www.motel-jestrabec.cz/).

 

Upozorňujeme, že v souladu s Jednacím řádem konference mají právo osoby a komise uvedené v bodě 2.1 Jednacího řádu podávat návrhy konferenci nejpozději do 30 dnů před zveřejněným termínem konference, a to písemně prostřednictvím prezidenta svazu. Návrhy předložené po této lhůtě mohou být zařazeny na program konference pouze tehdy, pokud s tím vysloví souhlas tříčtvrtinová většina přítomných delegátů.

 

Žádáme také o zodpovědný přístup zástupců členů ČMGS. Upozorňujeme v této souvislosti, že konference je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

Oproti předchozím letům není stravování účastníků zajištěno.

 

Cestovné je hrazeno ve výši 0,8Kč/km na osobu.

 

Program konference

 1. Úvod
 2. Volba mandátové komise a pracovního předsednictva
 3. Schválení programu konference
 4. Informace o stavu členů ČMGS
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Kontrola Usnesení Konference 2011
 7. Zpráva o hospodaření v roce 2011
 8. Zpráva STK 2011
 9. Přijetí nové části pravidel 2.11
 10. Návrh oblastních termínových listin pro rok 2012
 11. Zpráva KRK za rok 2011
 12. Aktualizace údajů o sídle ČMGS
 13. Informace o vývoji situace kolem Sazka a ČSTV za uplynulý rok
 14. Návrh rozpočtu 2012
 15. Zpráva o certifikacích hřišť
 16. Diskuse
 17. Usnesení z konference
 18. Závěr

 

Předpokládaný závěr konference v 16:00 hodin.

 

 

Tomáš Navrátil

prezident ČMGS