Pozvánka na konferenci ČMGS

03.03.2011 12:04

Vážení představitelé klubů, zveme Vás na konferenci ČMGS, která se uskuteční dne 19.3.2011 v 9:00 hodin ve Velkém Meziříčí motel Jestřebec – dálniční sjezd 141 km – Velké Meziříčí západ.

 

Program konference:
1. Prezentace
2. Úvod
3. Volba mandátové a volební komise a volba pracovního předsednictva
4. Schválení programu konference
5. Zpráva mandátové komise
6. Přijetí nových členů
7. Kontrola Usnesení Konference 2010
8. Zpráva o hospodaření v roce 2010
9. Zpráva STK 2010
10. Zpráva o činnosti registrace, přestupy, hostování 2010
11. Zpráva KRK za rok 2010
12. Volba prezidia na období 2011-2012
13. Volba revizní komise pro rok 2011-12
14. Návrh Termínové listiny 2011
15. Poskytovatel webových služeb od roku 2011
16. Certifikace hřišť
17. Návrh rozpočtu 2011
18. Doplňky SŘ pro rok 2011
19. Opravy SŘ pro rok 2011
20. Opravy pravidel pro rok 2011
21. Zpráva volební komise
22. Diskuse, různé
23. Usnesení z konference

 

 

Předpokládaný závěr konference v 18:00 hodin, stravování účastníků zajištěno, cestovné je hrazeno ve výši 0,8Kč/km na osobu.