Prezentace kandidátů do voleb 2011 - Radek Šebela

14.03.2011 13:17

NAŠE SESTAVA


Ing. Radek Šebela

agenda: prezident svazu, hospodář
člen MGC Jedovnice
člen prezidia ČMGS v letech 2000– 2009 (informační pracovník)
Media Manager WMF (2005)

Lumír Benda

agenda: STK
člen MGC Plzeň
dlouholetý člen komise STK, v současnosti vedoucí oblasti Čechy-západ

Lukáš Kučera

agenda: svazová administrativa
člen MGC Jedovnice

Ivan Macho

agenda: média, propagace a související problematika
člen Bochumer MC (Německo)
člen komise STK od roku 2008 (vedoucí mládeže)

Martin Tománek

agenda: komunikace se členskou základnou, zahraniční vztahy
člen MGC Hradečtí Orli
člen prezidia ČMGS 1992–1994, 2000–2003, 2008
člen Komise mládeže WMF od roku 2005

NAŠE PRIORITY

Finance:

 • zavedení oficiálních partnerů svazu
 • důraz na finanční podporu mládeže a rozvoje sportu
 • zpracování manuálu pro kluby zaměřeného na získávání grantů a další finanční podpory z veřejných zdrojů
 • využití potenciálu areálů minigolfových hřišť jako reklamního média
 • využití televizních přenosů z vrcholných sportovních akcí pro prodej reklamního prostoru

Soutěže a STK:

 • reforma a zefektivnění komise STK – zúžení na 5 stálých členů (předseda, 2 zemští vedoucí, manažer reprezentace, manažer extraligy), s využitím potenciálu účelových pracovních komisí přímo podléhajících vedoucímu STK
 • revize současných pravidel certifikace tak, aby vytvářely férové a rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu s minigolfovým vybavením
 • vyvolání diskuse o projektu účasti slovenských družstev v našich soutěžích na základě dosavadních zkušeností a případná revize projektu
 • zjednodušení a zpřehlednění soutěžního řádu
 • posílení role hlavního rozhodčího na turnajích
 • stanovení jasných pravidel přidělování pořadatelství turnajů se zohledňováním zkušeností s pořadatelstvím z minula

Média, propagace, komunikace směrem ke klubům a členské základně:

 • navázání trvalé spolupráce s NovaSport, případně ČT
 • využití moderních nástrojů komunikace jako Facebook a slevomatové servery
 • prezentování minigolfu jako „sportovní zábavy pro všechny“
 • zpracování manuálu pro kluby zaměřeného na možnosti prezentace našeho sportu v regionálním měřítku
 • revize a aktualizace obsahu webových prezentací ČMGS
 • znovuoživení minigolfsport.cz jako pravidelně aktualizovaného informačního a propagačního média ČMGS
 • pravidelné informování klubů a členské základny o práci prezidia zveřejňováním zápisů ze schůzí a elektronické komunikace na minigolfsport.cz (využití funkce „osobní agenda“), případně dalšími vhodnými formami

Rozvoj sportu:

 •  
 • vytvoření metodického postupu pro kluby, jak pracovat s mládeži a novými členy
 • vytvoření pracovní skupiny pro nastartování projektu „minigolf do škol“
 • využití potenciálu minigolfových hřišť, kde nepůsobí kluby sdružené v ČMGS

Administrativa:

 • zavedení možnosti registrace na internetu
 • zavedení možnosti žádat o přestupy a hostování prostřednictvím osobní agendy

Zahraniční vztahy

 • lepší komunikace s WMF a EMF – tyto organizace nejsou naše „vrchnost“, která jen udílí příkazy, jsme jejich součástí a je zde možné ledacos prosadit a změnit, budeme-li o to aktivně usilovat
 • podpora kandidatury TJ MTG Cheb na pořádání Mistrovství světa juniorů v roce 2014