Příprava krizového plánu pro rok 2020

03.04.2020 19:11

Prezídium ČMGS a jeho komise v současné době pracují na vytvoření krizového plánu, který umožní, aby po ukončení nouzového stavu a zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zasahujících do sportovního prostředí byly okamžitě obnoveny veškeré činnosti ČMGS. O všech opatřeních prezídia ČMGS a jeho komisí budete včas informováni.


Prezídium ČMGS