Prodloužení akreditace vzdělávacího programu trenér minigolfu

25.07.2021 23:24

Dne 25. června 2021 vydalo MŠMT rozhodnutí o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Trenér minigolfu" na dobu 3 let. Rozhodnutí je nezbytnou podmínkou pro udělování trenérských tříd novým zájemcům a rovněž pro další vzdělávání a udržení licencí stávajících trenérů.