R.I.P.

06.01.2024 13:43

SK GC Františkovy Lázně oznamuje v hlubokém zármutku, že nás dnes 5.1.2024 náhle navždy  opustil náš hráč a kamarád Jarda Kratochvíl. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme, Jardo! Čest tvé památce.

 

Před Vánocemi nás náhle a nečekaně opustil Václav Vaňák. Věnujme i jemu tichou vzpomínku.
MGC Olomouc