Registrační poplatky 2023

07.02.2023 13:11

Ke stažení objednané registrační poplatky k zaplacení (dle evidence klubů zasílané v listopadu loňského roku). Samozřejmě klub může jmenný seznam doplnit, upravit, změnit. (ZDE)