Rozvolnění opatření omezující sportování od 11. května 2020

11.05.2020 22:10

POKRAČUJE ROZVOLŇOVÁNÍ OMEZENÍ VE SPORTU - aktualizováno k 11. květnu 2020

 

Jak již bylo oznámeno, 11. května 2020 došlo k dalšímu uvolňování restrikcí týkají se omezení volného pohybu osob ve vztahu k sportování.

 

Od 11. května 2020 platí pro sportování na venkovním minigolfovém hřišti následující režim:

1) společně sportuje nejvýše 100 osob (vztahuje se na trénink i turnaje);

2) vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami (tj. nesportovci) je nejméně 2 metry;

3) sportovci v době tréninku nebo turnaje nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (nevztahuje se na trenéry/kauče);

4) na hřišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

5) nejsou využívány související vnitřní prostory hřiště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; 

6) po skončení tréninku (turnaje) je prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

V rámci organizovaného sportu (tj. pokud se nejedná o veřejnost) platí stejná pravidla i pro sportování na vnitřním minigolfovém hřišti (v hale).

 

Více informací zde: 

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

https://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/