Schůze STK

11.11.2011 17:51

V sobotu 26.11.2011 se koná schůze STK, na které se budou projednávat
případné úpravy soutěžního řádu a pravidel. Pokud má někdo nějaké návrhy
nebo připomínky k SŘ nebo k pravidlům, tak je prosím zašlete do 25.11.2011
e-mailem na adresu stk@cmgs.cz. Popřípadě je můžete podávat prostřednictvím
oblastních nebo zemských vedoucích STK.
Jan Metyš
Předseda STK