Školení rozhodčích

31.01.2013 15:00

Přihlaste se k účasti na celostátním školení rozhodčích!

V sobotu dne 2. února 2013 od 9,00 hodin se bude konat v motelu Jestřábec celostátní školení rozhodčích. Takové školení se nekonalo již několik let, jeho aktuální potřeba je pak zvýšena aktuálními změnami Soutěžního řádu a pravidel minigolfu, přičemž největší novinkou je převzetí struktury a způsobu provádění trestů, se kterými se již v současné době mohou setkávat naši reprezentanti na mezinárodních akcích.
V zájmu vytvoření maximálního prostoru pro účast byla zvolena varianta jednodenního školení, nebudou se proto probírat všechna ustanovení příslušných předpisů bod po bodu, ale obsah školení bude zaměřen na vybrané okruhy otázek, které jsou dotčeny změnami v posledním období nebo jsou zdrojem výkladových problémů. Za těchto okolností je školení určeno především stávajícím rozhodčím k tomu, aby si obnovili svou rozhodcovskou licenci. Vzhledem k závažnosti změn, především v oblasti trestů, je účast nanejvýš žádoucí, nebude dost dobře možné nominovat na pozici vrchního rozhodčího na celostátní a zemské akce rozhodčího, který by toto školení neabsolvoval.
Finanční podmínky účasti na školení jsou přiměřené momentální finanční situaci ČMGS: příspěvek na cestovné 0,80 Kč na osobu a 1 km, stravování si zaplatí účastníci ze svého. Předpokládaný lektorský sbor má složení: Jaroslav Řehák, Ivan Doležel, Jan Metyš a Lumír Benda.
Zasílejte prosím přihlášky na školení co nejdříve, a to nejlépe mailem na adresu vedoucího úseku rozhodčích rehak.dpa@seznam.cz a v kopii na předsedu STK stk@cmgs.cz .

Jaroslav Řehák, vedoucí úseku rozhodčích STK ČMGS