Školení trenérů

28.07.2016 07:39

Ve dnech 17.-20.11.2016 proběhne v Praze na VOŠ Palestra obecné školení trenérů, což je prvním důležitým krokem pro udělení trenérské licence 2.třídy. Následně bude žadatel muset projít druhou částí - Odbornou (teorie, praxe minigolfu), která je již pod vedením ČMGS. S termíny Vás budeme včas informovat.

 

Prezidium ČMGS schválilo, proplacení obecné části školení trenéru pro jednoho člena z každého klubu ČMGS. Podle počtu přihlášených a finanční situace bude snaha o proplacení všech přihlášených zájemců i v případě, že by se jednalo o více členů z jednoho klubu.

Žádáme všechny kluby a potencionální účastníky, aby svou účast potvrdili na email.: reprezentace@cmgs.cz nebo na tel.: 777 269 990. Pro bližší informace o procesu kontaktujte již zmíněný email či telefonní kontakt.

 

Předseda TMK

 

Martin Ječný