Smuteční oznámení

19.11.2017 21:21

Se zármutkem oznamujeme, že dne 2.11.2017 zemřel pan Leopold Moik, bývalý prezident OBGV a bývalý člen

prezidia světové minigolfové federace. Celý život zasvětil rozvoji minigolfu a byl jednou z nejvýznamnějších osobností

evropského a světového minigolfu. Měl významnou zásluhu na prvních kontaktech s českým minigolfem, jehož rozvoj

v rámci svých možností podporoval. Na základě jeho iniciativy se kompletní český tým zúčastnil svého prvního Mistrovství

Evropy v roce 1987 v Rakousku. Významně podpořil vstup ČMGS do světové minigolfové federace. Pohřbu dne 20.11.2017

se zúčastní za ČMGS Aleš Vítek a Vít Gerža.