Sportování na venkovních sportovištích - AKTUALIZOVÁNO k 25. dubnu 2020

25.04.2020 16:45

SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH - AKTUALIZOVÁNO K 25. DUBNU 2020

V důsledku zrušení mimořádných opatření MZDR ČR Městským soudem v Praze a v souvislosti s tím nově přijatými usneseními Vlády ČR došlo ke zrušení zákazu volného pohybu osob. Usnesení Vlády ČR dále zmírňují opatření pro sportování na venkovních sportovištích.

Pro sportování na venkovních sportovištích nyní platí následující podmínky:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Oproti předchozí úpravě tedy dochází k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat. Režim nošení ochranných prostředků zůstává nezměněn. Společně sportující skupiny (do 10 lidí, rodiny) nemusí nosit ochranné prostředky, pokud jsou od ostatních odděleny fyzickou překážkou nebo vzdáleností nejméně 2 metry

Odkaz na právní výklad publikovaný Českou unií sportu (AKTUALIZOVÁNO): https://www.cuscz.cz/…/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-1…

Odkaz na usnesení vlády (str. 1510): https://www.epravo.cz/_dataPubl…/sbirky/2020/sb0070-2020.pdf