USNESENÍ z druhé schůzky nezávislé iniciativy „ČESKÝ SPORT 2011“

25.03.2011 09:37

USNESENÍ

 

z druhé schůzky

nezávislé iniciativy „ČESKÝ SPORT 2011“

 

konané ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 16:00 hodin
v areálu Českého tenisového svazu Štvanice 38, Praha 7

 

Na druhé společné schůzce českých sportovních svazů byly projednány úkoly vzešlé z první společné schůzky konané dne 9. 3. 2011 a současně byly stanoveny další kroky iniciativy český sport 2011. Závěrem schůzky bylo 51 hlasy přijato následující usnesení:

 

I - Zúčastnění zástupci sportovních svazů vzali na vědomí informace pánů Miroslava Jansty, Zdeňka Haníka, Karla Bauera, Zdeňka Hrubého, Filipa Šumana
a Ivo Kaderky (poradce ministra financí) z jednání s ministry školství a financí, které proběhly dne 21. 3. 2011.

 

II - Zúčastnění zástupci sportovních svazů uvítali informace o výsledcích úspěšného jednání o získání dodatečných finančních prostředků ze strany ministra financí
a vzali na vědomí způsob rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi potřebné svazy tak, jak je předložila vyjednávací skupina.

 

III - Zástupci sportovních svazů vytvořili následující pracovní skupinu, jejímž úkolem je příprava návrhu nového modelu financování českého sportu:

Kaderka, Šuman, Haník, Bauer, Kejval, Zahradníček, Veselský, Hájek, Řezáč, Srb, Janouch, Neusser

 

IV – Zúčastnění zástupci sportovních svazů zahájili diskuzi o společném postupu svazů na valné hromadě ČSTV 16. 4. 2011

 

 

V - Zástupci sportovních svazů vytvořili pracovní skupinu, jejímž úkolem je příprava návrhu transformace ČSTV dle potřeb českého sportu při respektování potřeb sportovních svazů a tělovýchovných jednot:

Jansta, Hrubý, Chvalný, Varhaník, Kopec, Novák, Sejkora, Špaček, Slavík, Janda, Waage

 

VI - Zástupci sportovních svazů se dohodli, že další schůzka iniciativy „ČESKÝ SPORT 2011“ se uskuteční krátce před 16. 4. 2011.