Výběrové řízení na vytvoření a správu webu ČMGS

02.03.2011 15:49

Český minigolfový svaz (ČMGS) se sídlem Zátopkova 100/2 - P.S. 40, 160 17  Praha 6 - Břevnov, vypisuje výběrové řízení na vytvoření a správu oficiálního webu ČMGS.Specifikace a rozsah požadovaného plnění

 

-          vytvoření webové prezentace

-          vytvoření či zpřístupnění redakčního systému, který umožňuje:

o    možnost přístupu do redakčního systému pod heslem pro min. 20 osob

o   diferencovaná přístupová práva (administrátor, editor)

o   možnost vkládání článků a jejich rozčlenění do předem nadefinovaných sekcí při vložení

o   jednoduchá možnost vkládání termínových listin

o   jednoduchá možnost vkládání výsledků z turnajů z excelových souborů s možností stažení originálních excelových souborů

o   možnost vkládání (vyplnění) zprávy rozhodčího po odehraném turnaji

o   systém pro správu registrovaných hráčů na základě dat z registračních lístků (databáze s rodným číslem, adresou, kategorií a výkonnostní třídou)

o   diskuzní fórum otevřené pro zaregistrované uživatele

o   správa fotogalerií (médií)

-          zajištění hostingu (minimálně 2 GB prostoru)Hodnotící kritéria a jejich váha při rozhodování o nabídce

 

Celková cena za požadované plnění (60%), hodinová sazba za dodatečné požadavky na úpravy či doplnění vytvořeného interního (redakčního) systému (30%), doplňkové služby (zálohování, technická podpora, a jiné) (10%).

 

 

Další požadavky

 

-          provoz na doméně ve vlastnictví ČMGS (www.minigolf-sport.cz, poplatek za správu domény je ČMGS již zaplacen)

-          webová prezentace ve vlastnictví ČMGS

-          redakční systém webu ve vlastnictví ČMGS (popř. možnost využívat některé části redakčního systému zdarma - např. zadávání článků apod.)

-          možnost splátek celkové ceny po měsícíh po dobu 3 let (36 splátek) - doba může být při uzavírání smlouvy snížena v závislosti na celkové ceně požadovaného plnění 

 

Nabídka musí obsahovat

 

-          základní identifikační údaje dodavatele včetně osob oprávněných jednat za dodavatele či jeho jménem

-          nabídková cena za požadované plnění vč. DPH (ČMGS není plátcem DPH)

-          návrh platebních podmínek

-          obsah nabídky, tj. podrobný popis návrhu dodávaného řešení

-          seznam subdodavatelů

 

 

Doplňující informace

 

-          nový web bude nahrazovat současný web www.minigolfsport.cz

-          obsahová struktura může vycházet ze současného webu

-          v současné chvíli se nepředpokládá provoz původního webu, ale není tento stav vyloučen (doména je v držení jiného subjektu, obsah je ve vlastnictví ČMGS)

 


Speciální ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo

-          doplnit či změnit text výzvy vyhlášení řízení

-          změnit uvedené termíny výběrového řízení

-          zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

-          odmítnout všechny předložené nabídky

-          nevracet podané nabídky

-          vyžádat si dodatečné informace a doplnění k předloženým nabídkám

-          ověřit údaje uvedené dodavatelem v nabídce

-          jednat o konečné podobě projektu a znění smlouvy s uchazečem/uchazeči s nejvhodnějšími
nabídkami

-          nehradit náklady, které uchazeči vynaloží na účast v tomto výběrovém řízení

-          měnit podmínky zadání kdykoli během výběrového řízení

 

 

Uzávěrka dodávky nabídek: 13. 3. 2011


Kontaktní osoba a email pro zasílání nabídek a dotazů: Tomáš Navrátil, člen Prezidia ČMGS,

tomas-navratil@centrum.cz

 


Vyhlášení výsledků: nabídky budou po skončení uzávěrky posouzeny Prezidiem ČMGS a finální rozhodnutí zvoleno Konferencí ČMGS, která se koná 19. 3. 2011. Vítězný dodavatel bude poté okamžitě kontaktován.