Žádosti o turnaje 2022

10.07.2021 23:59

STK ČMGS vyhlašuje konkurs na pořádání turnajů v roce 2022 -
MČR, GP, Přebory zemí, Junior Trophy, BT a MT. (do 10.7.2021)

Své žádosti o pořádání jednotlivých turnajů zasílejte na
e-mail stk@cmgs.cz nebo prostřednictvím svých zemských či
oblastních vedoucích STK. Veškeré doručené žádosti budou
průběžně zveřejňovány na webu www.minigolf-sport.cz.

Turnaje zrušené, či turnaje odehrané bez ligových soutěží budou
pro rok 2022 přednostně přiděleny původním pořadatelům (pokud
projeví zájem pořádat).

Týká se to MČR, 1. - 4. GP, PČ/PM a 1.-3. BT/MT

MČR po předběžné dohodě může mít jiného pořadatele

Podmínkou pořádání turnajů MČR, GP a Junior Trophy je jako
každoročně podepsání Smlouvy o pořádání turnaje, mezinárodní
certifikát pro hřiště a online výsledky. Online výsledky nemusí
být na hřišti na televizi, tam se může používat stará
výsledková tabule
Podmínkou pořádání turnajů BT/MT vč. Přeboru zemí je
mezinárodní certifikát pro hřiště.
Turnaje Open a jejich termíny jsou v kompetenci oblastních vedoucích.
Podmínkou je mezinárodní certifikát hřiště.

Uzávěrka přihlášek je 10.7.2021. Komise STK rozhodne o přidělení
turnajů na svém zasedání při MČR v Chebu.
Celostátní a zemská termínová listina bude již na podzim
schválena a pořadatelé budou moci požádat o dotace.

Vít Gerža
STK ČMGS
 
žádosti podané k 9.7.2021  ZDE