Žádosti o turnaje 2023

17.07.2022 23:59

žádosti podané k  17.7.2022 ZDE


STK ČMGS vyhlašuje konkurs na pořádání turnajů v roce 2023 -
MČR, GP, Přebory zemí, Junior Trophy, BT a MT. (do 17.7.2022)

Své žádosti o pořádání jednotlivých turnajů zasílejte na
e-mail stk@cmgs.cz nebo prostřednictvím svých zemských či
oblastních vedoucích STK. Veškeré doručené žádosti budou
průběžně zveřejňovány na webu www.minigolf-sport.cz.

 

Podmínkou pořádání turnajů MČR, GP a Junior Trophy je jako
každoročně podepsání Smlouvy o pořádání turnaje, mezinárodní
certifikát pro hřiště a online výsledky. Online výsledky nemusí
být na hřišti na televizi, tam se může používat stará
výsledková tabule
Podmínkou pořádání turnajů BT/MT vč. Přeboru zemí je
mezinárodní certifikát pro hřiště.
Turnaje Open a jejich termíny jsou v kompetenci oblastních vedoucích.
Podmínkou je mezinárodní certifikát hřiště.

Uzávěrka přihlášek je 17.7.2022. Komise STK rozhodne o přidělení
turnajů na svém zasedání při MČR na Tempu Praha.
Celostátní a zemská termínová listina bude již na podzim
schválena a pořadatelé budou moci požádat o dotace.

Vít Gerža
STK ČMGS