Změna SŘ

31.07.2022 14:31
STK změnilo a Prezidium schválilo v SŘ platnost nepřímých postupů na turnaje Tour a GP s platností nepřímých postupů z prvního pololetí (červené se ruší, zelené přidává).
 
6.2. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
6.2.1. Celostátní turnaje Jednotlivců - Grand Prix (GP)

o   pro všechna GP od 1.1. do 31.12. nejlepší dva muži absolutní a jedna žena absolutní konečného zemského žebříčku předchozího roku, pro zbylá GP, po MČR do MČR následujícího roku, pak nejlepší dva muži absolutní a jedna žena absolutní vždy dle pomocných zemských žebříčků sestavených z výsledků zemských turnajů daného kalendářního roku do obou přeborů zemí včetně, jedná se o hráče, kteří nemají VT pro příslušný postup. Nepřímý postup má platnost 12 měsíců

6.2.2. Zemské turnaje Jednotlivců - Bohemia Tour (BT) a Moravia Tour (MT)

-            pro účast na 1. až 3. na zemských turnajích od 1.1. do 31.12 nejlepší 2 muži, 1 žena, 1 žák, 1 žákyně, 1 junior, 1 juniorka, 1 senior, 1 seniorka, 1 senior II a 1 seniorka II dle konečného oblastního žebříčku předchozího roku, kteří nemají VT pro příslušný postup (v tomto žebříčku nedochází k redukci vlivem přechodů mezi věkovými kategoriemi, až teprve po stanovení postupů se hráči přeřadí mezi kategoriemi a stanoví se jim nové výkonnostní třídy pro novou věkovou kategorii, přičemž postupy se nepřehodnocují). Pro zbylé  4. a 5. zemské turnaje, po PZ do PZ následujícího roku, se tyto počty berou z pomocného oblastního žebříčku sestaveného z výsledků oblastních turnajů vč. KP daného kalendářního roku do MČR 31.7. Nepřímý postup má platnost 12 měsíců.

Vít Gerža
předseda komise STK

 

aktualizovaný SŘ ZDE