Historie minigolfu

První zmínky, které by šly zařadit do kategorie historie minigolfu, sahají do 19.století, konkrétně do roku 1867. Golf byl tehdy výhradně mužskou záležitostí a pohyb při golfovém švihu se neslučoval s tehdejším pohledem na ženský rod. Proto při golfovém hřišti v St.Andrews ve Skotsku vzniká Ladies' Putting Club of St. Andrews a je vybudováno hřiště „Himalayas“. Toto hřiště, které je dodnes přístupné pro veřejnost, je de facto zmenšeninou klasických golfových hřišť a z dnešního pohledu ho nemůžeme brát jako minigolfové.

Za to opravdu první minigolfové hřiště lze tak považovat až hřiště „Gofstacle“, o němž se 8.června 1912 zmiňují The Illustrated London News. V roce 1916 se pak minigolf rozšiřuje do USA, kdy James Barber nechá vybudovat hřiště "Thistle Dhu“. Tato hra se stává v Americe velmi populární a ve dvacátých letech minulého století v USA vznikají desetitisíce nových hřišť. Povrchem je převážně hlína, písek, umělá vlákna, azbest či korek. S příchodem celosvětové hospodářské krize však tento boom minigolfu v Americe končí a hřiště jsou naopak zavírána a bourána.

Na evropský kontinent se poprvé minigolf dostává díky panu Schröderovi, který v roce 1926 staví hřiště v Hamburgu. Pan Schröder se inspiroval při své návštěvě po USA. Inspiraci v USA našli i švédové  Edwin O. Norrman a Eskil Norman, kteří v roce 1931 zakládají společnost  "Norman och Norrmans Miniatyrgolf" a  začínají vyrábět standardizovaná hřiště pro švédský trh. Hřiště z jejich dílen jsou orámována dřevěnými mantinely a jsou předchůdci dnešních filc-golfových hřišť. Právě ve Švédsku si minigolf získá spoustu příznivců a vzniká zde i první národní sportovní minigolfová organizace na světě. To se píše rok 1937. Aby se mohla pořádat spravedlivá sportovní klání v minigolfu, sepisují se první pravidla, která normalizují standardy pro hřiště a překážky. Od roku 1939 se pak každoročně pořádají národní mistrovství Švédska.

Švédská mistrovství se stávají inspirací pro další evropské země, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Právě ve Švýcarsku v roce 1953 si Paul von Bongni nechává patentovat název minigolf a buduje první betonové minigolfové hřiště v Locarnu u jezera Maggiore. Do Německa se pak sportovní minigolf dostává díky Dr.Walteru Spiererovi, který minigolf představuje v roce 1955 v Traben-Trarbachu. Hned o rok později se koná i první německé mistrovství v minigolfu. V německém Hamburgu je pak v roce 1958 vybudováno i první miniaturgolfové hřiště s eternitovým povrchem. Za jeho zrodem stojí německý obchodník Albert-Rolf Pless. Tento nový typ hřiště si našel ve velmi krátkém čase oblibu mezi hráči a stal se nejrozšířenějším typem minigolfových hřišť po celém světě.

V následujících letech vznikají i první mezinárodní minigolfové organizace, v roce 1959 je to  Evropská asociace minigolfu (Association european du Minigolf Sport). V tom samém roce se pak koná i první Mistrovství Evropy na betonovém hřišti v italském městečku Gardone.

V roce 1963 je pak založen Evropský miniaturgolfový svaz (Europäischer Miniaturgolf-Sportverband), které zaštiťuje minigolf na eternitových površích. Opět se hned v ten samý rok koná i první Mistrovství Evropy na eternitovém hřišti v německém Dortmundu. V roce 1966 se pak v lichtenštejnském Vaduzu koná i první Europa Cup – turnaj nejlepších evropských klubů. V roce 1980 pak dochází ke sloučení evropských minigolfových organizací a vzniká Mezinárodní svaz dráhového golfu (Internationaler Bahnengolfverband), který se v roce 1993 přetransformuje do Světové minigolfové federace (World Minigolf Federation, dále jen WMF). WMF v současné době sdružuje 44 národních federací a je součástí Asociace mezinárodních sportovních federací (General Association of International Sports Federations), jež zastřešuje všechny sporty.

Historie minigolfu v České republice (tehdy ještě v ČSSR) se začíná psát v roce 1968, kdy je vybudováno první betonové hřiště u pražského hotelu International a kde se zároveň v ten samý rok koná první minigolfový turnaj na našem území. Tohoto turnaje se účastní minigolfisté z Rakouska a jako diváci přihlíží i řada českých golfistů. Z iniciativy výstavnické organizace Flora Olomouc je pak vybudováno i první eternitové hřiště na našem území. To se píše rok 1969 a nacházíme se ve Smetanových sadech v Olomouci. Obrovský zájem z řad návštěvníků o tuto novou hru vede ihned ke vzniku prvního sportovního oddílu minigolfu u nás pod TJ LOKOMOTIVA Olomouc, oč se zasloužil ing.Klaus Horák.

V roce 1970 získává Flora Olomouc licenci na výrobu hřišť a tím je umožněn rozvoj tohoto sportu i do dalších míst naší republiky. Rychlý rozvoj tohoto sportu i v naší republice dokazuje vznik Komise dráhového golfu při Československém golfovém svazu v roce 1972 a od roku 1973 organizované pořádáni minigolfových soutěží. V roce 1979 se pak poprvé oficiálně koná Mistrovství ČSSR na hřišti v Olomouci a tvoří se i první reprezentační výběr, který se téhož roku účastní Mistrovství Evropy v Dánsku. Tato účast našich reprezentantů, kteří vycestovali jako „soukromé osoby“, však nenašla pochopení u nejvyšších orgánů tehdejší ČSTV a následuje několikaletý zákaz veškerých výjezdů na zahraniční turnaje. Na mezinárodní scénu se tak naši minigolfisté vrací až v roce 1987, kdy se účastní Mistrovství Evropy ve Vídni a vracejí se se senzačním úspěchem v podobě titulu Mistra Evropy pro Petra Cipra a vicemistrů Evropy pro mužské družstvo.

Po pádu komunistického režimu se v roce 1990 i u nás osamostatňuje minigolf od golfu a vzniká Československý minigolfový svaz, na který po rozpadu Československa v roce 1993 navazuje Český minigolfový svaz (dále jen ČMGS). ČMGS v současné době sdružuje 32 členských klubů s 1522 aktivními registrovanými hráči a zaštiťuje pořádání všech oficiálních turnajů v České republice, kterých se na všech úrovní koná více než 100.