2015/2016

aktualizace 31.07.2016
konečný stav Extraliga 2015/2016

  EXTRALIGA SMÍŠENÁ
klub
údery body  
1. MGC Olomouc A" 3610 44,0  
2. SK Tempo Praha "A" 3658 34,0  
3. GC 85 Rakovník "A" 3738 32,0  
4. 1.DGC Bystřice p.H. "A" 3803 20,0  
5. MGC Hradečtí Orli "A" 2790 18,0  
6. MGC Jedovnice "A" 2844 12,0  
7. MGC '90 Brno "A" 3347 5,0  
        
 
  EXTRALIGA ŽENSKÁ
klub
údery body  
1. 1.DGC Bystřice p.H. 1923 21,0  
2. MGC '90 Brno 1941 17,0  
  SK Tempo Praha      

 

  EXTRALIGA SENIORSKÁ
klub
údery body  
1. GC 85 Rakovník "A" 1837 31,0  
2. MGC Hradečtí Orli "A" 1918 21,0  
3. SK Tempo Praha "A" 1933 18,5  
4. MGC Olomouc "A" 1410 13,5  
5. MGC Jedovnice 1454 5,0  

 

  EXTRALIGA JUNIORSKÁ
klub
údery body  
1. TJ MG Cheb "A" 2668 21,0  
2. MGC Hradečtí Orli "A" 2536 16,0  
 1.DGC Bystřice p.H.