Terapeutická výjimka

Terapeutickou výjimku uděluje ADV na základě žádosti sportovce, doloženou zdravotní dokumentací, nikoli lékař !!!

Udělení terapeutické výjimky – standard, formulář, pokyny

 

www.antidoping.cz/zakazane-latky/terapeuticke-vyjimky