Novinky

OMEZENÍ NA TURNAJÍCH

03.06.2021 18:38
V návaznosti na Mimořádné opatření se upravují podmínky účasti na turnajích (viz přílohy) V příloze jsou informace pro pořadatele turnajů, kluby i hráče. Kluby musí informovat své hráče o omezeních na turnajích. Informace bude i na svazových stránkách Informujte  prosím své členy. Pokud...

Hostování

13.05.2021 10:58
Pro hráče, za které klub zaplatil hostovací poplatek od 1.1.2021 do 31.7.2021, prezidium stejně jako loni schválilo možnost hostování na následujícího půl roku (1.8.2021 - 31.12.2021) bez poplatku. Podmínkou je zaslání platného hostovacího lístku v následujícím hostovacím termínu se všemi...

Turnaj GP

01.05.2021 09:04
Protože se změnily podmínky konání GP, klub MGC Jedovnice rezignoval na konání neligového GP v termínu 5.7.2021. Klub, který by měl zájem uspořádat v tomto termínu neligové GP, ať napíší žádost o přidělení turnaje na mail stk@cmgs.cz. Žádost poslat do 13.5.2021 (včetně). Do 20.5.2021 (včetně)...

Zápis z jednání prezídia č. 1/2021

28.04.2021 14:55
Zápis z jednání prezídia za období leden až březen 2021 neleznete zde.

Náhradní řešení 2021

23.04.2021 17:43
STK navrhlo náhradní řešení pro rok 2021 a bylo prezidiem schváleno. Samozřejmě pro start sezony, plánovaný na 1.6. je nutná příznivá epidemiologická situace, která umožní obnovení aktivit ČMGS v co největší míře. Náhradní řešení pokrývá všechny důležité oblasti činností ČMGS a prakticky kopíruje...

STK - informace o turnajích

28.03.2021 22:49
Prezídium ČMGS schválilo rozhodnutí komise STK, kterým se ruší tyto turnaje (možné přesunutí jako neligových): 1. GP MGC 90 Brno (18. dubna 2021) 1. BT Radotín a 1. MT Bystřice p.H. (25. dubna 2021) Komise STK zrušila tyto turnaje (možné přesunutí dle oblastních vedoucích): 1. a 2. Open Bystřice...

Zápis z jednání prezídia č. 4/2020

17.03.2021 09:47
Zápis z jednání prezídia za období říjen - prosince 2020 naleznete zde.

Nový člen ČMGS (AG EAgles Brno)

13.03.2021 15:53
Dne 9. března 2021 schválilo prezídium ČMGS přijetí spolku AG EAgles Brno, z.s. za člena ČMGS. Slavnostní přijetí spolku proběhne na nejbližší konferenci ČMGS.   Více informací o spolku zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1109251&typ=PLATNY

Open Kotva 2021

10.03.2021 11:16
Vážení zástupci klubů,oznamuji Vám tímto zrušení (přesunutí) 3.Open Čechy střed- Yamka Butovice -Kotva.Vzhledem k celostátní situaci bylo rozhodnuto turnaj zrušit a v případě příznivé situaci bude v letošním roce uskutečněn v jiném termínu. Všem Vám přeji pevné zdraví a jsem s...

Výsledky hlasování mimořádné konference ČMGS 2021

09.03.2021 18:57
Usnesení z konference ČMGS 2021   Hlavním cílem konference bylo prodloužit funkční období prezídia ČMGS a KRK ČMGS o 1 rok, aby se odvrátila hrozící paralýza ČMGS především co se týče vnitřního rozhodování. Vypršení funkčního období by rovněž přineslo problémy při jednání vůči třetím osobám...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>