Novinky

Prodloužení akreditace vzdělávacího programu trenér minigolfu

25.07.2021 23:24
Dne 25. června 2021 vydalo MŠMT rozhodnutí o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Trenér minigolfu" na dobu 3 let. Rozhodnutí je nezbytnou podmínkou pro udělování trenérských tříd novým zájemcům a rovněž pro další vzdělávání a udržení licencí stávajících trenérů.

Konference ČMGS 2021

25.07.2021 23:16
Konference ČMGS 2021 se uskuteční 16. října 2021. Místo konání bude upřesněno. Pozvánka bude poslána v lhůtě dle stanov.

Žádosti o turnaje 2022

10.07.2021 23:59
STK ČMGS vyhlašuje konkurs na pořádání turnajů v roce 2022 - MČR, GP, Přebory zemí, Junior Trophy, BT a MT. (do 10.7.2021) Své žádosti o pořádání jednotlivých turnajů zasílejte na e-mail stk@cmgs.cz nebo prostřednictvím svých zemských či oblastních vedoucích STK. Veškeré doručené žádosti...

4.GP

04.07.2021 17:00
Jednotlivci všech kategorií do 2 VT včetně, bez limitu bodů. Dále dle zásad pro nepřímý postup (zveřejněno na svazovém webu) a hráčů na soupiskách Extraligových družstev pro rok 2020/2021, kteří nesplňují výše uvedená kritéria. Pořadatelem 4. GP je klub DG Fortuna Radotín. Turnaj se bude konat v...

OMEZENÍ NA TURNAJÍCH

03.06.2021 18:38
V návaznosti na Mimořádné opatření se upravují podmínky účasti na turnajích (viz přílohy) V příloze jsou informace pro pořadatele turnajů, kluby i hráče. Kluby musí informovat své hráče o omezeních na turnajích. Informace bude i na svazových stránkách Informujte  prosím své členy. Pokud...

Hostování

13.05.2021 10:58
Pro hráče, za které klub zaplatil hostovací poplatek od 1.1.2021 do 31.7.2021, prezidium stejně jako loni schválilo možnost hostování na následujícího půl roku (1.8.2021 - 31.12.2021) bez poplatku. Podmínkou je zaslání platného hostovacího lístku v následujícím hostovacím termínu se všemi...

Turnaj GP

01.05.2021 09:04
Protože se změnily podmínky konání GP, klub MGC Jedovnice rezignoval na konání neligového GP v termínu 5.7.2021. Klub, který by měl zájem uspořádat v tomto termínu neligové GP, ať napíší žádost o přidělení turnaje na mail stk@cmgs.cz. Žádost poslat do 13.5.2021 (včetně). Do 20.5.2021 (včetně)...

Zápis z jednání prezídia č. 1/2021

28.04.2021 14:55
Zápis z jednání prezídia za období leden až březen 2021 neleznete zde.

Náhradní řešení 2021

23.04.2021 17:43
STK navrhlo náhradní řešení pro rok 2021 a bylo prezidiem schváleno. Samozřejmě pro start sezony, plánovaný na 1.6. je nutná příznivá epidemiologická situace, která umožní obnovení aktivit ČMGS v co největší míře. Náhradní řešení pokrývá všechny důležité oblasti činností ČMGS a prakticky kopíruje...

STK - informace o turnajích

28.03.2021 22:49
Prezídium ČMGS schválilo rozhodnutí komise STK, kterým se ruší tyto turnaje (možné přesunutí jako neligových): 1. GP MGC 90 Brno (18. dubna 2021) 1. BT Radotín a 1. MT Bystřice p.H. (25. dubna 2021) Komise STK zrušila tyto turnaje (možné přesunutí dle oblastních vedoucích): 1. a 2. Open Bystřice...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>