Dotace

2017

V roce 2017 byl Český minigolfový svaz, z.s. podpořen Ministrerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním programu:
V (činnost sportovních svazů) částkou 762.500,- Kč; a
X (projekty pro sportování veřejnosti) částkou 100.000,- Kč. 

2018 

V roce 2018 byl Český minigolfový svaz, z.s. podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním programu:
Organizace sportu částkou 718.000,- Kč;
Repre částkou 624.000,- Kč; a
Talent částkou 602.000,- Kč.

2019

V roce 2019 byl Český minigolfový svaz, z.s. podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním programu:
Organizace sportu částkou 811.340,- Kč;
Repre částkou 686.400,- Kč; a
Talent částkou 662.200,- Kč.

2020

V roce 2020 byl Český minigolfový svaz, z.s. podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním programu:
Organizace sportu částkou 718.000,- Kč;
Repre částkou 755.040,- Kč; a
Talent částkou 770.733,- Kč.

2021

V roce 2021 obdržel Český minigolfový svaz, z.s. dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 2.297.414,- Kč. Z této částky tvořila:
Organizace sportu 973.432,- Kč;
Repre 891.167,- Kč; a 
Talent 432.815,- Kč. 

2022

V roce 2022 obdržel Český minigolfový svaz, z.s. dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 565.046,- Kč v oblasti Organizace sportu.

2023

V roce 2023 obdržel Český minigolfový svaz, z.s. dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 2.067.673,- Kč.
 
 
 
Český minigolfový svaz, z.s. tímto děkuje za přidělení finančních prostředků.