Dotace

Český minigolfový svaz je pravidelně podporován Mnisterstvem školství. máldeže a tělovýchovy. V roce 2017 byl Český minigolfový svaz podpořen ministerstvem v dotačních programech V (činnost sportovních svazů) a X (projekty pro sportování veřejnosti).  V roce 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy významně podpořilo Český minigolfový svaz v dotačních programech Organizace sportu 2018, REPRE 2018, TALENT 2018. I v letech 2019 a 2020 MŠMT přidělilo ČMGS dotace v dotačních programech Organizace sportu, REPRE a TALENT.
 

2017

 

2018

 
 
ČMGS tímto děkuje za přidělení finančních prostředků.