Zápisy z jednání prezidia

Zápisy z jednání prezídia ČMGS jsou dosupné od roku 2010. Jsou vyhotovovány generálním sekretářem zpravidla 3-4x ročně. Obsahuji veškerou agendu, která se projednává a schvaluje na úrovni prezídia. V zápisech tedy naleznete informace o financích ČMGS, reprezentaci, činnosti STK a TMK, plnění úkolů z konference a zadávání úkolů prezídiem jednotlivým jeho členům, propagaci a rozvoji minigolfu a další. S veškerými připomínkami k zápisům se obracejte na email: sekretar@cmgs.cz